Vi är glada att meddela att årets bidrag går till en grupp kvinnor inom stiftelsen Ester i Haninge som går en utbildning vilken har till syfte att hjälpa kvinnor med invandrarbakgrund som vill starta eget företag.

Ester erbjuder kvinnor en väg till egenförsörjning. Programmet sträcker sig över 18 månader och är indelat i tre faser om vardera sex månader –Utbildningsfasen, Startafasen och Drivafasen. Kvinnorna som är med får lära sig personligt ledarskap, entreprenörskap och marknadsföring.

frixosstiftelse-vinnare-2018-ester-1

Stiftelsen Ester grundades 2012 av Sofia Altafi, Maria Borelius och Kerstin Thulin och drivs av att bryta utanförskap genom entreprenörskap och har en stark tro på den enskildes förmåga att förändra, men inser att ensam inte klarar allt

Stiftelsen kommer att bidra med 45 000 kr vilket kommer att användas som stöd i steg tre – Drivafasen, syftet är att ge ett stöd för att säkra den sista delen, vilken också är svår del att ta sig igenom.

Vi önskar dessa framtida entreprenörer lycka till med sina företag. Stiftelsen ser fram emot att se dessa kvinnor förverkliga sina idéer och göra skillnad i samhället, samtidigt som de inspirerar andra kvinnor.

”Lyft en man – och du lyfter denna man.
Lyft en kvinna – och du lyfter hennes familj och gruppen omkring henne”

Muhammed Yunus
Nobels fredspris 2006
Grundare av Grameen Bank