Stiftelsens Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att stödja, främja och inspirera entreprenörskap i Sverige som syftar till att:

 1. Främja ett hållbart samhälle, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt.
 2. Motverka all form av utanförskap i samhället, genom att främja integration och uppmuntra till mångfald som gynnar ökad tolerans och förståelse.

Stiftelsen ska främja sitt syfte genom att lämna ekonomiskt bidrag till olika projekt, eller till enskilda fysiska- såväl som juridiska personer som verkar inom stiftelsens ändamål.

Villkor för att ansöka

För att kunna ansöka om ekonomiskt bidrag från Frixos Papadopoulos insamlingsstiftelse, måste villkoren för stiftelsens ändamål och syfte uppfyllas. Stiftelsen är partipolitiskt och religiöst obunden. Affärsverksamheten får vara vinstdrivande.

Vem kan få bidrag?

Är du en driven entreprenör som har en idé du vill förverkliga? En idé som gör något gott för samhället och som bidrar till godare värld för människan och naturen. Då är du välkommen att ansöka om ekonomiskt bidrag från Frixos Papadopoulos insamlingsstiftelse.

Vi tar gärna emot förslag på personer som ligger inom stiftelsens ändamål för att motverka utanförskap och främja ett hållbart samhälle. Identifiering av möjliga stipendiater sker både genom ansökan samt att vi söker upp personer som har verksamheter inom våra intresseområden.

För 2020 går det tyvärr inte att ansöka om bidrag. Utdelningen är inställd på grund av covid-19. Välkommen tillbaka nästa år! Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 1 oktober 2021. Den 22 oktober på Frixos Papadopoulos födelsedag kommer vi tillkännage årets stipendiat/stipendiater. Stiftelsen vill ha en personlig återkoppling på hur stiftelsens beviljade medel använts under projektets gång.

Ansökan sker endast via ansökningsformuläret som finns på denna sida.

Så här ansöker du:

 • Förbered dig genom att fundera igenom:
  • Fundera på hur ditt projekt/affärsidé stämmer överens med stiftelsens ändamål och syfte
  • Är din verksamhet partipolitiskt och religiöst obunden?
  • Projektbeskrivning
  • Ändamål och tidsplan med ditt projekt?
  • Beskriv din egen drivkraft och målbild med projektet
  • Vilket belopp söks från stiftelsen?
  • Vilket behov ska stiftelsens ekonomiska bidrag stödja?
  • Finns det några andra bidragsgivare, vilka i sådana fall?
 • Fyll i formuläret här på sidan. Läs gärna igenom villkor för ansökan innan du fyller i formuläret.
 • För att vi ska kunna behandla din ansökan så vill vi att du fyller i samtliga uppgifter, vissa är obligatoriska för att ansökan ska vara giltig och dessa är markerade med *obligatoriska uppgifter.
 • När du fyllt i all information i formuläret trycker du på knappen “skicka din ansökan”. Du kommer att få ett automatiskt e-postmeddelande som bekräftar att vi mottagit din ansökan.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att skicka in din ansökan lämnas därmed även ett samtycke till att Frixos Papadopoulos insamlingsstiftelse får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Om du har några frågor

Har du frågor rörande ansökan får du gärna maila in dina frågor till: [email protected]

Ansökningsformulär:

  Personuppgifter

  Förnamn*

  Efternamn*

  Gatuadress*

  c/o adress

  Postnummer*

  Ort*

  E-post*

  Telefonnummer*

  Personnummer*

  Kön*

  Kommun*

  Län*

  Födelseort

  Land*

  Ort*

  Kommun*

  Län*

  Företagsuppgifter om sådana finns

  Företagsnamn

  Adress

  Postnummer

  Ort

  Organisationsnmumer

  Bolagsform

  Registreringsår

  Frågor rörande ekonomiskt bidrag

  Är din verksamhet partipolitiskt och religiöst obunden?
  JaNej

  Projektbeskrivning

  Ändamål och tidsplan med ditt projekt?

  Beskriv din egen drivkraft och målbild med projektet

  Vilket belopp söks från stiftelsen?

  Vilket behov ska stiftelsens ekonomiska bidrag stödja?

  Finns det några andra bidragsgivare, vilka i sådana fall?