Stiftelsen har till ändamål att stödja, främja och inspirera entreprenörskap i Sverige som syftar till att motverka all form av utanförskap i samhället, genom att främja integration och uppmuntra till mångfald som gynnar ökad tolerans och förståelse och främja ett hållbart samhälle, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt.


Gåvor till Frixos Stiftelse kan sättas in på:

    • Bankgironummer: 5026-4902
    • Utlandsbetalning: IBAN: SE22 8000 0832 7994 4677 9499 Bankens BIC: SWEDSESS