Frixos-och-kungen-smallFrixos stiftelse

Den 22 oktober 2015 fyllde Fontanas grundare Frixos Papadopoulos 70 år och i samband med högtidsdagen startade Frixos sin egen stiftelse. Syftet med fonden är att den ska hjälpa, och inspirera entreprenörer att våga tro på sin sak och utveckla den. Utan innovation stannar samhället och för att driva sin idé framåt krävs mod, passion, envishet och hårt jobb.

Stiftelsen har till ändamål att stödja, främja och inspirera entreprenörskap i Sverige som syftar till att:

  1. Främja ett hållbart samhälle, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt.
  2. Motverka all form av utanförskap i samhället, genom att främja integration och uppmuntra till mångfald som gynnar ökad tolerans och förståelse.

Frixos tre goda råd till den som vill starta eget.

“För det första, tro på dig själv och ge dig inte för lätt, men du måste ha rätt magkänsla. Du ska bara satsa på det du verkligen känner för. För det andra tänk tio gånger innan du bestämmer dig. För det tredje var ärlig och respektera människor.”

Mångfaldens dimensioner

Utanförskap – En individ eller grupp befinner sig eller känner sig utanför en gemenskap t. ex. arbets-, kultur-, eller samhällsliv
Integration – Handlar om att känna sig mer delaktig i samhället. Förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan människor och kunskap om varandras kultur, synsätt och samhälle. Alla medborgare ska ha lika möjlighet till delaktighet i samhällslivet.
Mångfald – Olikheter i religion, kultur, kön och kropp osv.

Ett hållbart samhälle

Social – Integrerat, tryggt, jämställt, tillgängligt och där man är delaktig och kan ha inflytande
Ekologisk – En god miljö och minskad miljöpåverkan. Bevara biologisk mångfald, spara på naturens resurser och energi
Ekonomisk – Hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Ex. fungerande bostads- och arbetsmarknad